Sentece complexity highest relevance

This page shows an ordered list of the sentences of the story of Pwyll, the first branch of the Mabinogi, from Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch) (t1r c1 l1 - t10r c38 l11)


1.[116]: heb ef (2)
2.[394]: heb hi (2)
3.[360]: heb wy (2)
4.[115]: Paham? (1)
5.[248]: heb y Pwyll (3)
6.[313]: Ni a adwa (3)
7.[455]: Y llys a gyrchyssant (4)
8.[54]: A chyrch y llys (4)
9.[335]: heb yr Heueyd (3)
10.[37]: Managaf, heb ynteu (3)
11.[419]: Ac yuelly y gwnaethpwyt (4)
12.[196]: Yna y dywot Pwyll (4)
13.[348]: Yr oet a wnaethant (4)
14.[359]: Beth yw hynny? (3)
15.[61]: A r neuad a gyweirwyt (5)
16.[185]: Y gwas a wnaeth hynny (5)
17.[28]: O Annwuyn, heb ynteu (4)
18.[477]: Ac ar hynny y trigwyt (5)
19.[209]: Dywedaf, Arglwyd, heb hi (4)
20.[381]: Ac nyt yscaraf a hi (5)
21.[159]: Awn parth a r llys (5)
22.[183]: Llymma, Arglwyd, heb wynt (4)
23.[393]: Peth a ellir wrth hynny? (5)
24.[164]: A hynny a wnaeth y makwyf (6)
25.[189]: Moes uy march (3)
26.[111]: A medylyaw a wnaeth yn hir (6)
27.[268]: Pwyll ynteu a doeth y Dyuet (6)
28.[56]: Kyrchu y llys a oruc ynteu (6)
29.[315]: Riuaw y meicheu a wnaeth Heueyd (6)
30.[288]: Kyuodaf yn llawen, heb ef (5)
31.[409]: Nac ef, Arglwyd, heb hi (5)
32.[231]: Gwna yn llawen, heb y Pwyll (6)
33.[490]: Ac ny mynnwys ef dim (5)
34.[247]: Pa furyf uyd hynny? (4)
35.[282]: Dygwch uwyt idaw, heb ef (5)
36.[415]: Llen o bali, heb ynteu (5)
37.[308]: Y gymryt a wnaf, heb y Pwyll (7)
38.[31]: Llyma wyd y kyffy, heb ynteu (6)
39.[19]: A unben, heb ynteu, beth amgen? (6)
40.[126]: Diryued oed hynny, heb hitheu (5)
41.[141]: Eisted a wnaeth ar yr orssed (6)
42.[276]: Negessawl wyf wrthyt (3)
43.[322]: Guawl a aeth parth a y gyuoeth (7)
44.[267]: Gwawl a gerdawd ryngthaw a y gyuoeth (7)
45.[174]: A hynny ny thy gywys idaw (6)
46.[334]: Ay uelly y mynny di, Arglwyd? (6)
47.[145]: Nac oes, Arglwyd, heb wynt (5)
48.[364]: Ac ar y kynghor hwnnw y trigwyt (7)
49.[444]: Ac ar y kynghor hwnnw y trigyssant (7)
50.[167]: Llyma, heb y Pwyll, y uarchoges doe (7)
51.[205]: Dywedaf, y rof a Duw, heb hi (7)
52.[446]: A cherdet parth ac Arberth a wnaethont (7)
53.[226]: Bwyta a chyuedach ac ymdidan a wnaethont (7)
54.[293]: Broch, medynt wynteu (3)
55.[186]: Dyuot yr orssed a orugant y eisted (7)
56.[265]: Hwnnw nit eidawaf y rodi y neb (7)
57.[485]: A bydwch gedymdeithon chwitheu a thatmaetheu idaw (7)
58.[390]: Ac yn y ty yd oed cassec (7)
59.[77]: A wyrda, heb ef, ymwerendewch yn da (7)
60.[58]: Ac y r neuad y gyrchwys y diarchenu (8)
61.[202]: Crassaw wrthyt y gennyf i, heb ef (7)
62.[336]: Uelly, y rof a Duw, heb y Pwyll (8)
63.[456]: A diruawr llywenyd a uu yn y herbyn (8)
64.[387]: A damwein y gadei yr un y dwyn (8)
65.[431]: Mi a adaf y ti y rodi idaw (8)
66.[416]: Mab y dynnyon mwyn yw, heb hi (7)
67.[275]: Arglwyd, heb ynteu, Duw a dalo yt (7)
68.[473]: Mae yr enu heb y Pendaran Dyuet (7)
69.[486]: Kynghor iawn, heb y pawb, yw hwnnw (7)
70.[368]: Ac ny thygyawd ynni ymdaraw a thi (7)
71.[208]: Ac a dywedy di ymi pwy wyt? (7)
72.[277]: Craessaw wrth dy neges, heb ef (6)
73.[299]: Arglwyd, heb Eueyd Hen, guir a dyweit (7)
74.[41]: An kynnadyl yna yn y lle hon (7)
75.[120]: Ac yna y dywot ef wrth y wreic: (8)
76.[24]: Pa delw, hep ynteu, y pryny di? (7)
77.[459]: Y r yneuad yd aethont, ac y ymolchi (8)
78.[117]: Ys glut a beth yd ymdidanyssam ni (7)
79.[165]: Yr orssed a gyrchyssant, a r march ganthunt (8)
80.[309]: Keis ueicheu drossot (3)
81.[29]: Arawn urenhin Annwuyn wyf i (5)
82.[318]: Y meicheu a aeth ar yr ammot hwnnw (8)
83.[380]: Plant a wnn i y uot idi hi (8)
84.[49]: A miui a af i th le di (8)
85.[403]: Ruthyr a duc yn y ol, a y ymlit (9)
86.[383]: Hitheu Riannon a dyuynnwys attei athrawon a doethon (8)
87.[314]: enwn y neb a dylyer y kymryt y ganthaw (9)
88.[64]: A dechreu ymdidan a wnaeth ef a r urenhines (9)
89.[195]: A guelet a wnaeth na thygyei idaw y hymlit (9)
90.[475]: Pryderi, heb Pendaran Dyuet, uyd y enw ef (8)
91.[251]: Ac nit oes y th uedyant di hynny (8)
92.[260]: Ac yna llad glwm ar garryeu y got (8)
93.[35]: Minnheu awnaf hynny, heb ynteu, yn llawen (7)
94.[316]: Llunnya dy hunn, heb y Guawl, dy ammot (8)
95.[312]: Gouyn ueithon y Wawl weicheu, heb yr Heueyd (8)
96.[297]: Ac yna gyntaf y guarywyt broch yg got (8)
97.[361]: Gellast yssyd yma, heb hi, a chanawon genti (8)
98.[321]: Yn llawen, heb y Pwyll, a gwna ditheu hynny (9)
99.[107]: Y vely a gyrchwys, a y vreic a aeth attaw (10)
100.[170]: Ar hynny, y uarchoges a doeth gywerbyn ac wynt (9)
101.[474]: Gwri Wallt Euryn a dodyssom ni arnaw ef (8)
102.[382]: O gwnaeth hitheu gam, kymeret y phenyt amdanaw (8)
103.[495]: Ac y gelwir y rei hynny, seith cantref Seissyllwch (9)
104.[87]: Keis a th lado; ni ladaf i di (8)
105.[21]: Pa ansyberwyt, unben, a weleist ti arnaf i? (8)
106.[123]: Ac yna menegi y holl gyfranc a wnaeth idi (9)
107.[121]: Arglwydes, heb ef, na chapla di uiui (7)
108.[71]: Trannoeth, tirionwch ac ymdidan hygar a uu y ryngthunt (9)
109.[402]: Ny welei ef y twrwf rac tywyllet y nos (9)
110.[245]: Ny allaf ui arnaf a dywedy di uyth (8)
111.[412]: Arglwyd, heb hi, pa gyfranc uu hynny? (7)
112.[447]: Ny bu hir y buont yny doethont y Arberth (9)
113.[239]: Kynhewi a oruc Pwyll, cany bu attep a rodassei (9)
114.[421]: Sef enw a dodet arnaw, Gwri Wallt Euryn (8)
115.[307]: Kynghor yw hynny gynnym ni, heb wynt (7)
116.[140]: Mi a af, heb ynteu, y r orssed y eisted (10)
117.[169]: Arglwyd, heb ef, mi a wnaf hynny yn llawen (9)
118.[400]: Ac ar hynny twrwf, a diskyr a gigleu y gyt (10)
119.[453]: Aet a y mynho, heb y mab, nyt af i (10)
120.[302]: Llyna dy gynghor di, heb Riannon yna (7)
121.[188]: Ha was, heb y Pwyll, mi a welaf y uarchoges (10)
122.[342]: Sef lle y doethont y gyt, y Bresseleu yn Dyuet (10)
123.[50]: Yn llawenn, hep y Pwyll, a miui a af ragof (10)
124.[413]: Llyma oll, heb y Teirnon, a menegi y dadyl oll (10)
125.[430]: Nyt af i yn erbyn hynny, heb y Teirnon (9)
126.[148]: Y hymlit a wnaeth ual y gallei gyntaf o pedestric (10)
127.[36]: A manac ditheu y mi pa furyf y gallwyf hynny (10)
128.[388]: Ac yuelly treulaw talym o r ulwydyn a wnaeth (9)
129.[458]: Ynteu Pwyll a oed yn dyuot o gylchaw Dyuet (9)
130.[465]: A phwy bynnac a dywot geu arnat, cam a wnaeth (10)
131.[66]: A threulaw a wnaethant bwyt a llynn a cherdeu a chyuedach (11)
132.[236]: Eneit, heb y Pwyll, beth yw dy arch di? (9)
133.[454]: Dioer, eneit, heb Teirnon, nyt awn ninheu (7)
134.[366]: Arglwydes, heb wy, na ouyn di yni y mab (9)
135.[132]: Nac attygaf, y rof i a Duw, heb ynteu Pwyll (10)
136.[212]: Ac nys mynnaf etwa, onyt ti a m gwrthyt (9)
137.[52]: Ef a y hebryghaud yny welas y llys a r kyuanned (11)
138.[98]: Llawen uu pob un wrth y gilid o honunt (9)
139.[154]: Yr vn gerdet a dechreuyssei hitheu, yd oed arnaw (9)
140.[33]: Sef yw hwnnw, Hafgan urenhin o Annwuyn (7)
141.[351]: Sef a wnaeth y gwraged kyscu, a mam y mab, Riannon (11)
142.[450]: Mi a dygaf pob un o honawch hyt y llys (10)
143.[300]: Iawn yw yt y warandaw; nyt dihenyt arnaw hynny (9)
144.[471]: A goreu y gueda arnaw Pryderi uab Pwyll Penn Annwn (10)
145.[462]: Guedy daruot bwyta, ar dechreu kyuedach, ymdidan a wnaethon (9)
146.[89]: Nit oes ansawd y mi y ch kynnal chwi bellach (10)
147.[408]: Arglwydes, heb ef, ay kyscu yd wyt ti? (8)
148.[101]: A wnaethost, heb ef, yrof i, Duw a y talo itt (11)
149.[224]: Kyweiryaw y neuad a wnaethpwyt, ac y r bordeu yd aethant (11)
150.[127]: Ynteu Pwyll, Pendeuic Dyuet, a doeth y gyuoeth ac y wlat (11)
151.[47]: Ie, heb y Pwyll, beth a wnaf i y m kyuoeth? (11)
152.[423]: Meithryn y mab a wnaethpwyt yn y llys yny oed ulwyd (11)
153.[194]: Y uarch a gymhellaud o r kerdet mwyaf a oed ganthaw (11)
154.[229]: Cressaw Duw wrthyt, eneit, a dos y eisted, heb y Pwyll (11)
155.[84]: Nit yttoydwn i yn holi dim i ti (8)
156.[3]: Sef kyueir o y gyuoeth a uynnei y hela, Glynn Cuch (11)
157.[144]: A wyr, heb y Pwyll, a oes ohonawchi, a adnappo y uarchoges? (12)
158.[160]: Y r llys y doethant, a threulau y dyd hwnnw a wnaethant (12)
159.[38]: Llyna ual y gelly; mi a wnaf a thi gedymdeithas gadarn (11)
160.[464]: Ac wely dy yna dy uab, Arglwydes, heb y Teirnon (10)
161.[358]: Oes, heb arall, mi a wnn gynghor da, heb hi (10)
162.[457]: Ac yn dechreu treulaw y wled yd oedit yn y llys (11)
163.[241]: Arglwydes, heb ef, ny wydwn i pwy oed ef (9)
164.[250]: Ac ef a eirch y wled a r arlwy a r darmerth (12)
165.[418]: Myui a duunaf a thi yn llawen, heb ef, am hynny (11)
166.[498]: Ac yuelly y teruyna y geing hon yma o r Mabynnogyon (11)
167.[146]: Aet un, heb ynteu, yn y herbyn y wybot pwy yw (11)
168.[235]: Neus rodes y uelly, Arglwydes, yg gwyd gwyrda, heb ef (10)
169.[92]: Ie, heb ynteu, a del yn waredauc, iawn yw [y] gymryt (11)
170.[284]: Ac yr a uyrit yndi ny bydei lawnach no chynt (10)
171.[13]: Ac ual y llthrei wynnet y cwn, y llathrei cochet y clusteu (12)
172.[158]: Ie, heb ynteu Pwyll, y mae yno ryw ystyr hut (10)
173.[317]: Digawn yw gennyf i, heb y Pwyll, ual y llunnyawd Riannon (11)
174.[441]: A hitheu wreic Teirnon a gytsynnywys ar anuon y mab y Pwyll (12)
175.[53]: Llyna, hep ef, y llys a r kyuoeth i th uedyant (11)
176.[460]: A llawen uu Pwyll wrth Teirnon, ac y eisted yd aethont (11)
177.[26]: Brenhin corunawc wyf i yn y wlat yd hanwyf oheni (10)
178.[230]: Nac af, heb ef, eirchat wyf, a m neges a wnaf (11)
179.[410]: Mi a gyskeis, a phan doethost ti y mywn mi a deffroeis (12)
180.[193]: Nyt oed nes hagen idi no chynt (7)
181.[285]: Eneit, heb y Guawl, a uyd llawn dy got ti uyth? (11)
182.[352]: Sef riuedi o wraged a ducpwyt y r ystauell hwech wraged (11)
183.[330]: Y wled honno a dreulwyt, ac ny ommedwyt neb tra barhaud (11)
184.[234]: Och! heb y Riannon, paham y rody di attep yuelly? (11)
185.[237]: Y wreic uwyaf a garaf yd wyt yn kyscu heno genthi (11)
186.[296]: Guare broch yg got, medynt wynteu (6)
187.[94]: Ac ar hynny, kymryt gwrogaeth y gwyr a dechreu guereskynn y wlat (12)
188.[178]: Mi a weleis, heb ynteu, ny thykya y neb y herlit hi (12)
189.[420]: Peri a wnaethont bedydyaw y mab, o r bedyd a wneit yna (12)
190.[109]: A hynny ny ordifnassei hi ys blwydyn, a hynny a uedylywys hi (12)
191.[274]: Duw a ro da yt, heb y Gwawl, a chraessaw Duw wrthyt (12)
192.[303]: Yd wyt yn y lle y perthyn arnat llonydu eircheit a cherdoryon (12)
193.[325]: Bwyta a chyuedach a wnaethont, ac amser a doeth y uynet y gyscu (13)
194.[305]: Ef a geif hynny yn llawen, heb y gwr o r got (12)
195.[93]: Ar ny del yn uuyd, kymmeller o nerth cledyueu (9)
196.[295]: Pawb, ual y delei, a ouynnei, Pa chware a wnewch chwi uelly? (12)
197.[218]: Yn llawen, heb ynteu, a mi a uydaf yn yr oet hwnnw (12)
198.[113]: Pa achaws, heb ynteu, na dywedy di wrthyf i? (9)
199.[333]: Y rof i a Duw, heb ynteu Pwyll, y gyt y kerdwn odymma (13)
200.[204]: Arglwydes, heb ef, a dywedy di ymi dim o th negesseu? (11)
201.[355]: Och! heb vn o r gwraged, neur golles y mab (11)
202.[156]: Arglwyd, heb ef, ny thykya y neb ymlit yr unbennes racco (11)
203.[340]: Gwledychu y wlat a wnaethont yn llwydannus y ulwydyn honno, a r eil (13)
204.[401]: Agori y drws a oruc ef a dwyn ruthyr yn ol y twrwf (13)
205.[404]: A dyuot cof idaw adaw y drws y agoret, ac ymhwelut a wnaeth (13)
206.[301]: Ie, heb y Pwyll, mi a wnaf dy gynghor di amdanaw ef (12)
207.[1]: Pwyll Pendeuic Dyuet a oed yn arglwyd ar seith cantref Dyuet (11)
208.[30]: Arglwyd, heb ynteu, pa furyf y caf i dy gerennyd di? (11)
209.[283]: Riuedi mawr o sswydwyr a gyuodassant y uynyd, a dechreu llenwi y got (13)
210.[414]: Ie, Arglwyd, heb hi, pa ryw wisc yssyd am y mab? (11)
211.[181]: A thrannoeth diuyrru y dyd a wnaethant yny oed amser mynet y wwyta (13)
212.[432]: Arglwyd, heb hi, Duw a dalo yt, mi a e rodaf idaw (12)
213.[468]: Nyt oes neb, heb y pawb, ny bo diheu gantaw hynny (11)
214.[344]: Ac wrth hynny, kymmer wreic arall y bo ettiued yt ohonei (11)
215.[97]: A phan doeth yno, yd oed Arawn urenhin Annwuyn yn y erbyn (12)
216.[374]: A druein, heb hitheu, ny chewch un drwc yr dywedut y wirioned (12)
217.[23]: A unbenn, hep ef, o gwneuthum gam, mi a brynaf dy gerennyd (12)
218.[470]: Arglwydes, heb y Pendaran Dyuet, da yd enweist dy uab, Pryderi (11)
219.[262]: Arglwyd, heb y Guawl, madws oed ymi cael attep am a ercheis (12)
220.[281]: Arch didraha yw honno, heb ef, a thi a y keffy yn llawen (13)
221.[483]: Os ynteu a uyd, iawnach yw idaw dy gynnhal nogyt y mi (12)
222.[279]: Kyuartal, Arglwyd, heb ynteu, nyt archaf onyt rac eisseu (9)
223.[197]: A uorwyn, heb ef, yr mwyn y gwr mwyhaf a gery, arho ui (13)
224.[258]: A minheu a baraf idaw ef uynet y sseghi y bwyt yn y got (14)
225.[429]: Kanys y noss y keueist y mab y ganet yr ebawl ac y differeist (14)
226.[106]: A phan uu amserach kymryt hun no chyuedach, y gyscu yd aethant (12)
227.[434]: Emysc hynny, wynt a glywssont chwedlydyaeth y wrth Riannon, ac am y phoen (13)
228.[280]: Sef arch a archaf, lloneit y got uechan a wely di o uwyt (13)
229.[80]: A ssegur y digaun pawn o honawch uot, eithyr gadu y ryngthunt wylldeu (13)
230.[350]: A r nos y ganet, y ducpwyt gwraged y wylat y mab a y uam (15)
231.[40]: A hynny, heb ef, hyt ym penn y ulwydyn o r dyd auory (13)
232.[168]: Bid parawt, heb ef, was, e wybot pwy yw hi (10)
233.[311]: Ac ar hynny y gollyngwyt ef o r got ac y rydhawyt y oreugwyr (14)
234.[211]: Ac ny mynneis innheu un gwr, a hynny o th garyat ti (12)
235.[95]: Ac erbyn hanner dyd drannoeth, yd oed yn y uedyant y dwy dyrnas (13)
236.[278]: Ac os arch gyuartal a erchy ymi, yn llawen ti a e keffy (13)
237.[494]: Ac yn ol hynny y kynydwys trychantref Ystrat Tywi a phedwar cantref Keredigyawn (13)
238.[18]: Dioer, heb ef, nyt teilygdawt uy anryded a m etteil am hynny (12)
239.[207]: Llyna, heb y Pwyll, y neges oreu gennyf i dy dyuot ti idi (13)
240.[177]: Arglwyd, heb ef, nyt oess allu gan y march amgen noc a weleisti (13)
241.[206]: Pennaf neges uu ymi, keissaw dy welet ti (8)
242.[479]: A iawn yw idaw ynteu, o r byd gwr mwyn, y dalu ytti (13)
243.[25]: Vrth ual y bo dy anryded, ac ny wnn i pwy wytti (12)
244.[139]: Ryuedawt hagen da oed gennyf pei ys guelwn (8)
245.[371]: Duw, a wyr pob peth, a wyr bot yn eu hynny arnaf i (13)
246.[200]: Arglwydes, heb ef, pan doy di, a pha gerdet yssyd arnat ti? (12)
247.[149]: A fei mwyaf uei y urys ef, pellaf uydei hitheu e wrthaw ef (13)
248.[192]: Ac ef a debygei, ar yr eil neit, neu ar y trydyd, y gordiwedei (14)
249.[372]: Ac os ouyn yssyd arnawchi, ym kyffes y Duw, mi a ch differaf (13)
250.[422]: Yr hynn a oed ar y ben o wallt, kyuelynet oed a r eur (14)
251.[191]: Troi yn y hol a oruc ef, a gadel y uarch drythyll, llamsachus y gerdet (15)
252.[425]: A r eil ulwydyn y magwyt y mab, a chyn ureisket oed a mab chweblwyd (15)
253.[99]: Ie, heb yr Arawn, Duw a dalo itt dy gydymdeithas; mi a y kygleu (14)
254.[153]: A ffei uwyaf y lladei ef y march, pellaf uydei hitheu e wrthaw ef (14)
255.[472]: Edrychwch, heb y Riannon, na bo goreu y gueda arnaw y enw e hun (14)
256.[287]: A geimat, heb y Riannon, kyuot y uynyd ar uyrr, wrth Gwawl vab Clut (14)
257.[75]: Ac ynteu a doeth i r oet, a guyrda y gyuoeth y gyt ac ef (15)
258.[20]: Y rof i a Duw, hep ynteu, dy anwybot dy hun a th ansyberwyt (14)
259.[310]: Ni a uydwn drostaw, heb Heueyd, yny uo ryd y wyr y uynet drostaw (14)
260.[228]: A phan doeth y gynted y neuad, kyuarch guell a oruc y Pwyll a y gedymdeithon (16)
261.[238]: Ac y herchi hi a r arlwy a r darmerth yssyd ymma y dodwyf i (15)
262.[213]: Ac e wybot dy attep di am hynny e deuthum i (11)
263.[357]: A oes, heb un o r guraged, kynghor o r byt am hynn? (13)
264.[306]: A minheu a e kymmeraf yn llawen, heb y Pwyll, gan gynghor Heueyd a Riannon (15)
265.[377]: Y r wlat yd aeth y chwedyl, a phawb o r guyrda a e kigleu (15)
266.[17]: Ie, heb ef, ac atuyd y mae arnat o anryded ual nas dylyei (13)
267.[244]: Arglwydes, heb ef, ny wnn i pa ryw attep yw hwnnw (11)
268.[291]: A bwrw y bratteu a r loppaneu a r yspeil didestyl y amdanaw a oruc Pwyll (16)
269.[220]: A guahanu a wnaethont, a chyrchu a wnaeth ef parth a e teulu a e niuer (16)
270.[481]: Iawn yw idaw coffau ymi, ac y r wreic honno, a wnaethom yrdaw ef (14)
271.[70]: O hynny hyt trannoeth, ny dywot ef wrthi hi un geir (11)
272.[233]: Pa arch bynnac a erchych di ymi, hyt y gallwyf y gaffael, itti y byd (15)
273.[449]: Pan doethont yn ogyuuch a hi, A unbenn, heb hi, nac ewch bellach hynny (14)
274.[12]: Sef lliw oed arnunt, claerwyn llathreit, ac eu clusteu yn gochyon (11)
275.[96]: Ac ar hynny, ef a gerdwys parth a y gynnadyl, ac a doeth y Lynn Cuch (16)
276.[83]: A unben, heb yr Hafgan, pa dylyet a oed iti ar uy angheu i? (14)
277.[369]: Neur diffetheeist du hun dy uab, ac na hawl ef ynni (11)
278.[32]: Gwr yssyd gyuerbyn y gyuoeth a m kyuoeth inheu yn ryuelu arnaf yn wastat (14)
279.[86]: A unbenn, heb ynteu, ef a eill uot yn ediuar gennyf gwneuthur a wneuthum itt (15)
280.[201]: Kerdet wrth uy negesseu, heb hi, a da yw gennyf dy welet ti (13)
281.[43]: Blwydyn, heb ef, y heno, y mae oet y rof i ac ef, ar y ryt (16)
282.[46]: Yr a rodwn i idau ef hagen, kystal a chynt yd ymladei a mi drannoeth (15)
283.[27]: Arglwyd, heb ynteu, dyd da itt; a pha wlat yd hanwyt titheu oheni? (13)
284.[466]: A minheu pann gigleu y gouut a oed arnat, trwm uu gennyf, a doluryaw a wneuthum (16)
285.[45]: A chyt archo ef yti rodi yr eil, na dyro, yr a ymbilio a thi (15)
286.[323]: Y neuad ynteu a gyweirwyt y Pwyll a e niuer, ac yniuer y llys y am hynny (17)
287.[81]: Ac ar hynny y deu urenhin a nessayssant y gyt am perued y ryt e ymgyuaruot (16)
288.[108]: Kyntaf y gwnaeth ef ymdidan a y wreic, ac ymyrru ar digriwwch serchawl a charyat arnei (16)
289.[243]: A chan derw yt dywedut y geir a dywedeist, dyro ui idaw rac anglot yt (15)
290.[79]: A fob un o honunt yssyd hawlwr ar y gilyd, a hynny am dir a dayar (16)
291.[407]: Dodi cayat ar y drws a wnaeth, a chyrchu yr ystauell yd oed y wreic yndi (16)
292.[436]: Sef a wnaeth Teirnon ynteu, medylyaw am hynny, ac edrych ar y mab yn graf (15)
293.[363]: Ac ni byd yn taered ni an chwech wrthi hi e hun (12)
294.[161]: A thrannoeth, kyuodi e uynyd a wnaethant, a threulaw hwnnw yny oed amser mynet y uwyta (16)
295.[272]: Gwiscaw bratteu trwm ymdan[a]w a oruc Pwyll, a chymryt lloppaneu mawr am y draet (16)
296.[365]: Parth a r dyd Riannon a deffroes, ac a dywot, A wraged, heb hi, mae y mab? (17)
297.[232]: Arglwyd, heb ef, wrthyt ti y mae uy neges i, ac y erchi it y dodwyf (16)
298.[320]: A mi a adawaf wyrda drossof yma, y attep y pawb o r a th ouynno di (17)
299.[172]: Amgen urys gerdet nit oed genthi hi no r dyd gynt (11)
300.[114]: Dywedaf wrthyt, heb hi, na dywedeis ys blwydyn y gymmeint yn y kyfryw le a hwnn (16)
301.[469]: Y rof i a Duw, heb y Riannon, oed escor uym pryder im, pei gwir hynny (16)
302.[478]: Teirnon, heb y Pwyll, Duw a dalo yt ueithryn y mab hwn hyt yr awr hon (16)
303.[221]: Pa ymouyn bynnac a uei ganthunt wy y wrth y uorwyn, y chwedleu ereill y trossei ynteu (17)
304.[91]: Arglwyd, heb y gwyrda, pawb a y dyly, canyt oes urenhin ar holl Annwuyn namyn ti (16)
305.[256]: A guedy byryer llawer yndi, ef a ouyn yt, A uyd llawn dy got ti uyth? (16)
306.[34]: Ac yr guaret gormes hwnnw y arnaf (a hynny a elly yn haut) y keffy uy gherennyd (17)
307.[338]: Dygyuor y wlat a r kyuoeth a doeth attunt o r gwyr goreu a r gwraged goreu (17)
308.[259]: A phan el ef, tro ditheu y got, yny el ef dros y pen yn y got (17)
309.[349]: Kynn dyuot cwbyl o r oet, mab a anet idaw ef, ac yn Arberth y ganet (16)
310.[88]: Vy ngwyrda kywir, heb yr Hafgan, dygwch ui odyma, neut teruynedic angheu y mi (14)
311.[346]: Ie, heb y Pwyll, nyt hir ettwa yd ym y gyt, a llawer damwein a digawn bot (17)
312.[78]: Y rwng y deu wrenhin y mae yr oet hwnn, a hynny y rwng y deu gorff wylldeu (18)
313.[10]: Ac yna edrych ohonaw ef ar liw yr erchwys, heb hanbwyllaw edrych ar y carw (15)
314.[356]: Ie, heb arall, bychan a dial oed yn lloski ni, neu yn dienydyaw am y mab (16)
315.[406]: Kymryt y mab a wnaeth attaw, a llyma y mab yn gryf yn yr oet a oed arnaw (18)
316.[246]: Dyro di ui idaw ef, heb hi, a mi a wnaf na chaffo ef uiui uyth (16)
317.[448]: Pan doethant parth a r llys, wynt a welynt Riannon yn eisted yn emmyl yr yskynuaen (16)
318.[328]: Hynny a wnaf i, yn llawen, heb y Pwyll, a hediw a pheunyd tra parhao y wled honn (18)
319.[326]: Ac y r ystauell yd aeth Pwyll a Riannon, a threulaw y nos honno drwy digriuwch a llonydwch (18)
320.[249]: Mi a rodaf i th law got uechan, heb hi, a chadw honno gennyt yn da (16)
321.[427]: Arglwyd, heb y wreic wrth Teirnon, mae yr ebawl a differeist ti y noss y keueist y mab? (18)
322.[147]: Un a gyuodes y uynyd, a phan doeth yn y herbyn y r ford, neut athoed hi heibaw (18)
323.[489]: Ac nyt aeth heb gynnhic ydaw y tlysseu teccaf a r meirych goreu a r cwn hoffaf (17)
324.[176]: Cany welas ef tygyaw idaw e hymlit ymchwelut a wnueth a dyuot yn yd oet Pwyll (16)
325.[354]: A phan deffroyssant, edrych a orugant y lle y dodyssynt y mab, ac nyt oed dim ohonaw yno (18)
326.[68]: Amser a doeth udunt e uynet e gyscu, ac y gyscu yd aethant, ef a r urenhines (17)
327.[384]: A gwedy bot yn degach genthi kymryt y phenyt nog ymdaeru a r gwraged, y phenyt a gymerth (18)
328.[452]: A wreicda, heb y Teirnon, ny thebygaf i y un o hyn uynet ar dy geuyn di (17)
329.[222]: Odyna treulaw y ulwydyn hyt yr amser a wnaethont; ac ymgueiraw [o Pwyll] ar y ganuet marchauc (17)
330.[373]: Dioer, heb wy, ny adwn ni drwc arnam ny hunein yr dyn yn y byt (15)
331.[125]: Arglwydes, heb ef, sef ar y medwl hwnnw yd oedwn inheu, tra deweis wrthyt ti (15)
332.[337]: Wynt a gerdassant trannoeth parth a Dyuet, a Llys Arberth a gyrchyssant, a gwled darparedic oed yno udunt (18)
333.[263]: Kymeint ac a ercheist, heb y Pwyll, o r a uo y m medyant i, ti a y keffy (19)
334.[370]: A druein, heb y Riannon, yr yr Arglwyd Duw a wyr pob peth, na yrrwch geu arnaf (17)
335.[451]: A hynny yw uym penyt am lad o honaf uu hun uy mab, a e diuetha (16)
336.[215]: Ie, heb hitheu, os hynny a uynny, kyn uy rodi y wr arall, gwna oed a mi (17)
337.[210]: Riannon, uerch Heueyd Hen, wyf i, a m rodi y wr o m hanwod yd ydys (16)
338.[345]: Nyt byth, heb wynt, y perhey di, a chyt kerych di uot yuelly, nys diodefwn y gennyt (17)
339.[11]: Ac o r a welsei ef o helgwn y byt, ny welsei cwn un lliw ac wynt (17)
340.[198]: Arhoaf yn llawen, heb hi, ac oed llessach y r march, pei ass archut yr meityn (16)
341.[487]: Ac yna y rodet y mab y Pendaran Dyuet, ac yd ymyrrwys gwyrda y wlat y gyt ac ef (19)
342.[59]: Ef a doeth makwyueit a gueisson ieueinc y diarchenu, a phaup ual y delynt kyuarch guell a wneynt idaw (19)
343.[76]: Ac y gyt ac y doeth i r ryt, marchawc a gyuodes y uynyd, ac a dywot wal hynn: (19)
344.[332]: Ie, heb Heueyd, Duw a rwydhao ragot; a gwna oet a chyfnot y del Riannon i th ol (18)
345.[163]: A thidy, heb ef, wrth vn o y uakwyueit, dwg gennyt y march kyntaf a wypych yn y mays (19)
346.[105]: Y dyd hwnnw a dreulwys trwy digrifwch a llywenyd, ac eisted ac ymdidan a y wreic ac a y wyrda (20)
347.[6]: A chanu y gorn a dechreu dygyuor yr hela, a cherdet yn ol y cwn, ac ymgolli a y gydymdeithon (20)
348.[157]: Ny wydwn i varch gynt yn y kyuoyth no hwnnw, ac ni thygyei ymi y hymlit hi (17)
349.[405]: Ac wrth y drws, llyma uab bychan yn y gorn, guedy troi llenn o bali yn y gylch (18)
350.[438]: Ansawd Pwyll hyspys oed gantaw ef, canys gwr uuassei idaw kynn no hynny (13)
351.[60]: Deu uarchauc a doeth i waret i wisc hela y amdanaw, ac y wiscaw eurwisc o bali amdanaw (18)
352.[385]: Sef penyt a dodet erni, bot yn y llys honno yn Arberth hyt ym penn y seith mlyned (18)
353.[492]: Uelly y treulyssant blwydyn a blwydyned, yny doeth teruyn ar hoedyl Pwyll Penn Annwn, ac y bu uarw (18)
354.[104]: Wynteu hagen ni wybuyssynt i eisseu ef, ac ni bu newydach ganthunt y dyuodyat no chynt (16)
355.[269]: A r ulwydyn honno a dreulwys pawb o honunt hyt oet y wled a oed yn llys Eueyd Hen (19)
356.[488]: Ac y kychwynnwys Teirnon Toryfliant a y gedymdeithon y ryngtaw a y wlat ac a e gyuoeth, gan garyat a llywenyd (21)
357.[266]: Blwydyn y heno ynteu, y byd gwled darparedic yn y llys honn i titheu, eneit, y gyscu gennyf innheu (19)
358.[411]: Mae ymma mab it, heb ef, os mynny, yr hwnn ny bu yt eiroet (14)
359.[65]: Ac o r a welsei eiryoet wrth ymdidan a hi, dissymlaf gwreic a bonedigeidaf i hannwyt a y hymdidan oed (20)
360.[375]: Yr a dywettei hi yn dec ac yn druan, ny chaffei namyn yr un atteb gan y gwraged (18)
361.[397]: Ac ual y byd dechreu noss, moi y gassec ar ebawl mawr telediw, ac yn seuyll yn y lle (19)
362.[216]: Goreu yw gennyf i, heb y Pwyll, bo kyntaf; ac yn y lle y mynnych ti, gwna yr oet (19)
363.[376]: Pwyll Penn Annwn ar hynny a gyuodes, a r teulu a r yniueroed, a chelu y damwein hwnnw ny allwyt (20)
364.[219]: Arglwyd, heb hi, tric yn iach, a choffa gywiraw dy edewit, ac e ymdeith yd af i (17)
365.[496]: Ac ar y kynnyd hwnnw y bu ef, Pryderi uab Pwyll Penn Annwn, yny doeth yn y uryt wreika (19)
366.[180]: Y r llys y doethant, a threulaw y nos honno a orugant drwy gerdeu a chyuedach, ual y bu llonyd ganthunt (21)
367.[396]: Peri dwyn y gassec y mywn ty a wnaeth, a gwiscaw arueu amdanaw a oruc ynteu, a dechreu gwylat y nos (21)
368.[151]: Ie, heb ynteu Pwyll, dos y r llys, a chymer y march kyntaf a wypych, a dos ragot yn y hol (21)
369.[100]: Ie, heb ynteu, pan delych dy hun i th wlat, ti a wely a wneuthum i yrot ti (18)
370.[122]: Y rof i a Duw, heb ynteu, ni chyskeis inheu gyt a thi, yr blwydyn y neithwyr, ac ni orwedeis (20)
371.[493]: Ac y gwledychwys ynteu Pryderi seith cantref Dyuet, yn llwydannus garedic gan y gyuoeth, a chan pawb yn y gylch (20)
372.[5]: A thrannoeth yn ieuengtit y dyd kyuodi a oruc, a dyuot y Lynn Cuch i ellwng e gwn dan y coet (21)
373.[2]: A threigylgweith yd oed yn Arberth, prif lys idaw, a dyuot yn y uryt ac yn y uedwl uynet y hela (21)
374.[173]: Ynteu a gymerth rygyng y gan y uarch, ac ef a dybygei yr araued y kerdei y uarch yr ymordiwedei a hi (22)
375.[467]: Ac ny thebygaf o r yniuer hwnn oll, nit adnappo not y mab yn uab y Pwyll, heb y Teirnon (20)
376.[162]: A gwedy y bwyta kyntaf, Ie, heb ynteu Pwyll, ni a awn yr yniuer y buam doe, y penn yr orssed (21)
377.[57]: Ac yn y llys ef a welei hundyeu ac yneuadeu, ac ysteuyll, a r ardurn teccaf a welsei neb o adeiladeu (21)
378.[331]: A phan daruu y wled, Arglwyd, heb y Pwyll wrth Heueyd, mi a gychwynnaf, gan dy gannyat, parth a Dyuet auore (21)
379.[152]: Y march a gymerth, ac racdaw yd aeth; y maestir guastat a gauas, ac ef a dangosses yr ysparduneu y r march (22)
380.[155]: Y uarch ef a ballwys; a phan wybu ef ar y uarch pallu y bedestric, ymchwelut yn yd oed Pwyll a wnaeth (22)
381.[298]: Arglwyd, heb y gwr o r got, pei guarandawut uiui, nyt oed dihenyd arnaf uy llad y mywn got (19)
382.[143]: Kerdet araf, guastat oed gan y march ar uryt y neb a y guelei, ac yn dyuot y ogyuuch a r orssed (22)
383.[252]: A mi ui a rodaf y wled y r teulu a r niueroed, heb hi, a hwnnw uyd dy attep am hynny (22)
384.[110]: Oy a Duw, heb hi, pa amgen uedwl yssyd yndaw ef heno noc ar a uu yr blwydyn y heno? (20)
385.[240]: Taw, hyt y mynnych, heb y Riannon, ny bu uuscrellach gwr ar y ssynnwyr e hun nog ry uuost ti (20)
386.[55]: Nit oes yndi nep ni th adnappo; ac wrth ual y guelych y guassanaeth yndi, yd adnabydy uoes y llys (20)
387.[67]: O r a welsei o holl lyssoed y dayar, llyna y llys diwallaf o uwyt a llynn, ac eur lestri, a theyrndlysseu (22)
388.[69]: Y gyt ac yd aethant yn y guely ymchwelut e weneb at yr erchwyn a oruc ef, a y geuyn attei hitheu (22)
389.[203]: Ac yna medylyaw a wnaeth, bot yn diuwyn ganthaw pryt a welsei o uorwyn eiroet, a gwreic, y wrth y ffryt hi (22)
390.[135]: A threigylgueith yd oed yn Arberth, priflys idaw, a gwled darparedic idaw, ac yniueroed mawr o wyr y gyt ac ef (21)
391.[271]: Pwyll ynteu Penn Annwn a doeth y r berllan ar y ganuet marchauc, ual y gorchymynnassei Riannon idaw, a r got ganthaw (22)
392.[270]: Gwaul uab Clut a doeth parth a r wled a oed darparedic idaw, a chyrchu y llys a wnaeth, a llawen uuwyt wrthaw (23)
393.[138]: Nyt oes arnaf i ouyn cael kymriw, neu archolleu, ym plith hynn o niuer (14)
394.[461]: Sef ual yd eistedyssont, Teirnon y rwg Pwyll a Riannon, a deu gedymdeith Teirnon uch llaw Pwyll a r mab y ryngthunt (22)
395.[119]: Ac yna y medylywys ef, Oy a Arglwyd Duw, heb ef, cadarn a ungwr y gydymdeithas, a diffleeis, a geueis i yn gedymdeith (23)
396.[443]: A r trydyd peth, os gwr mwyn uyd y mab, mab maeth ynni uyd, a goreu a allo uyth a wna inni (22)
397.[426]: A chynn penn y pedwyryd ulwydyn, yd oed yn ymoprau a gueisson y meirch, am y adu o e dwyn y r dwuyr (23)
398.[190]: Yskynnu a oruc Pwyll ar y uarch, ac nyt kynt yd yskynn ef ar y uarch, noc yd a hitheu hebdaw ef (22)
399.[73]: Treulaw y ulwydyn a wnaeth trwy hela, a cherdeu, a chyuedach, a charueidrwyd, ac ymdidan a chedymdeithon, hyt y nos yd oet y gyfranc (24)
400.[85]: Ni wydwn achos it heuyt y m llad i; ac yr Duw, heb ef, canys dechreueist uy llad, gorffen (19)
401.[51]: Dilesteir uyd dy hynt ac ny russya dim ragot, yny delych y m kyuoeth i, a mi a uydaf hebryngyat arnat (21)
402.[182]: A phan daruu udunt y bwyd Pwyll a dywot, Mae yr yniuer y buom ni doe ac echtoe ym penn yr orssed? (22)
403.[476]: Yawnahaf, yw hynny, heb y Pwyll, kymryt enw y mab y wrth y geir a dywot y uam, pann gauas llawen chwedyl y wrthaw (24)
404.[437]: A chael yn y uedwl, yn herwyd gueledigaeth, na rywelsei eiroet mab a that kyn debycket a r mab y Pwyll Penn Annwn (23)
405.[128]: A dechreu ymouyn a gwyrda y wlat, beth a uuassei y arglwydiaeth ef arnunt hwy y ulwydyn honno y wrth ryuuassei kynn no hynny (24)
406.[480]: Arglwyd, heb y Teirnon, y wreic a e magwys ef, nyt oes yn y byt dyn uwy y galar no hi yn y ol (24)
407.[74]: Yn oet y nos honno, kystal y doi y gof y r dyn eithaf yn yr holl gyuoeth yr oet [ac idaw ynteu] (23)
408.[9]: A pharth a pherued y llannerch, llyma yr erchwys a oed yn y ol yn ymordiwes ac ef, ac yn y uwrw y r llawr (25)
409.[217]: Gwnaf, Arglwyd, heb hi, blwydyn y heno, yn llys Heueyd, mi a baraf bot gwled darparedic yn barawt erbyn dy dyuot (21)
410.[227]: Ac ar dechreu kyuedach gwedy bwyt, wynt a welynt yn dyuot y mywn, guas gwineu, mawr, teyrneid, a guisc o bali amdanaw (22)
411.[136]: A guedy y bwyta kyntaf, kyuodi y orymdeith a oruc Pwyll, a chyrchu penn gorssed a oed uch llaw y llys, a elwit Gorssed Arberth (25)
412.[4]: Ac ef a gychwynnwys y nos honno o Arberth, ac a doeth hyt ym Penn Llwyn Diarwya, ac yno y bu y nos honno (24)
413.[257]: Dywet titheu, Na uyd, ony chyuyt dylyedauc tra chyuoethauc, a guascu a y deudroet y bwyt yn y got, a dywedut, Digawn rydodet ymman (24)
414.[90]: Vy ngwyrda innheu, heb y gwr a oed yn lle Arawn, kymerwch ych kyuarwyd, a gwybydwch pwy a dylyo bot yn wyr ymi (23)
415.[242]: Llyna y gwr y mynyssit uy rodi i idaw o m hanuod, heb hi, Guawl uab Clut, gwr tormyn nawc, kyuoethawc (21)
416.[102]: Yna y rodes Arawn y furuf, a y drych e hun y Pwyll, Pendeuic Dyuet, ac y kymerth ynteu y furuf e hun a y drych (26)
417.[324]: Ac y r bordeu yd aethont y eisted, ac ual yd eistedyssant ulwydyn o r nos honno, yd eistedwys paub y nos [honno] (23)
418.[379]: Sef attep a rodes Pwyll, Nyt oed achaws ganthunt wy y erchi y mi yscar a m gwreic namyn na bydei plant idi (23)
419.[497]: Sef gwreic a uynnawd, Kicua, uerch Wynn Gohoyw, uab Gloyw Walltlydan, uab Cassnar Wledic o dyledogyon yr ynys hon (19)
420.[424]: A chynn y ulwyd yd oed yn kerdet yn gryf, a breiscach oed no mab teir blwyd, a uei uawr y dwf a e ueint (25)
421.[72]: Peth bynnac o garueidrwyd a wei y rungthunt y dyd, ni bu unnos hyt ym pen y ulwydyn amgen noc a uu y nos gyntaf (25)
422.[255]: Minheu, heb hi, a baraf, bei dottit yssyd yn y seith cantref hynn o uwyt a llynn yndi, na bydei launach no chynt (23)
423.[42]: Ie, heb ynteu, kyt bwyf i yno hyt ympenn y ulwydyn, pa gyuarwyd a uyd ymi o ymgael a r gwr a dywedy di? (24)
424.[44]: A byd di i m rith yno, heb ef, ac un dyrnaut a rodych di idaw ef; ny byd byw ef o hwnnw (23)
425.[48]: Mi a baraf, hep yr Arawn, na bo i th gyuoeth na gwr na gwreic a wyppo na bo tidi wwyf i (22)
426.[166]: Ac val y bydynt yn eiste, wynt a welynt y wreic ar yr vn march, a r vn wisc amdanei, yn dyuot yr un ford (25)
427.[187]: Ny buant hayach o enkyt yno, yny welynt y uarchoges yn dyuot yr vn ford, ac yn un ansawd, ac vn gerdet (22)
428.[395]: Dial Duw arnaf, heb ef, nos Calanmei yw heno, ony wybydaf i pa dileith yssyd yn dwyn yr ebolyon (19)
429.[378]: A r guyrda a doethant y gyt y wneuthur kynnadeu at Pwyll, y erchi idaw yscar a e wreic, am gyflauan mor anwedus ac ar y wnaethoed (27)
430.[292]: Ac mal y delei pob un o e niuer ynteu y mywn, y trawei pob un dyrnawt ar y got, ac y gouynnei, Beth yssyd ymma? (26)
431.[482]: Y rof i a Duw, heb y Pwyll, tra parhawyf i, mi a th kynhalyaf, a thi a th kyuoeth, tra allwyf kynnhal y meu uy hun (27)
432.[389]: Ac yn yr amser hwnnw yd oed yn arglwyd ar Wynt Ys Coet, Teirnon Twryf Uliant, a r gwr goreu yn y byt oed (24)
433.[171]: Sef a oruc y mukwyf yna, yskynnu ar y march, a chynn daruot idaw ymgueiraw yn y gyfrwy neu ry adoed hi heibaw, a chynnwll y rygthunt (27)
434.[439]: Ac yn ol hynny, goueileint a dellis yndaw, o gamhet idaw attal y mab ganthaw, ac ef yn gwybot y uot yn uab y wr arall (26)
435.[14]: Ac ar hynny at y cwn y doeth ef, a gyrru yr erchwys a ladyssei y carw e ymdeith, a llithyaw y erchwys e hunan ar y carw (28)
436.[327]: A thrannoeth, yn ieuengtit y dyd, Arglwyd, heb Riannon, kyuot y uynyd, a dechreu lonydu y kerdoryon, ac na ommed neb hediw, o r a uynno da (27)
437.[124]: I Duw y dygaf uy nghyffes, heb hitheu, gauael gadarn a geueist ar gedymdeith yn herwyd ymlad a frouedigaeth y gorff, a chadw kywirdeb wrthyt titheu (26)
438.[353]: Gwylat a wnaethont wynteu dalym o r nos, ac yn hynny eisswys, kyn hanner noss, kyscu a wnaeth pawb ohonunt, a thu a r pylgeint deffroi (26)
439.[264]: Eneit, heb hitheu Riannon, am y wled a r darpar yssyd yma, hwnnw a rodeis i y wyr Dyuet a y r teulu, a r yniueroed yssyd ymma (28)
440.[225]: Sef ual yd eistedyssont, Heueyd Hen ar neill law Pwyll, a Riannon o r parth arall idaw; y am hynny pawb ual y bei y enryded (26)
441.[417]: Arglwyd, heb hi, digrifwch a didanwch oed gennyf i, bei mynnut ti, mi a dygwn wraged yn un a mi, ac a dywedwn uy mot y ueichawc (27)
442.[214]: Rof i a Duw, heb ynteu Pwyll, llyna uy attep i iti, pei caffwn dewis ar holl wraged a morynnyon y byt, y mae ti a dewisswn (27)
443.[131]: Ie, Arglwyd, heb wy, diolwch y Duw caffael o honot y gydymdeithas honno; a r arglwydiaeth a gaussam ninheu y ulwydyn honno, nys attygy y gennym, ot gwnn (28)
444.[103]: Ac y kerdaud Arawn racdaw parth a y lys y Annwuyn, ac y bu digrif ganthaw ymwelet a y eniuer ac a y deulu, canis rywelsei ef wy ys blwydyn (30)
445.[294]: Sef kyfryw chware a wneynt, taraw a wnai pob un dyrnawt ar y got, ae a e droet ae a throssawl; ac yuelly guare a r got a wnaethont (29)
446.[347]: Oedwch a mi hynn hyt ym pen y ulwydyn; a blwydyn y r amser hwnn, ni a wnawn yr oet y dyuot y gyt, ac wrth ych kynghor y bydaf (30)
447.[150]: A phan welas na thygyei idaw y hymlit, ymchwelut a oruc at Pwyll a dywedut wrthaw, Arglwyd, heb ef, ni thykya y pedestric yn y byt e hymlit hi (29)
448.[7]: Ac ual y byd yn ymwarandaw a llef yr erchwys, ef a glywei llef erchwys arall, ac nit oedynt unllef, a hynny yn dyuot yn erbyn y erchwys ef (29)
449.[199]: Sewyll, ac arhos a oruc y uorwyn, a gwaret y rann a dylyei uot am y hwyneb o wisc y phenn, ac attal y golwc arnaw, a dechreu ymdidan ac ef (31)
450.[16]: Ac ar hynny y marchawc a doeth attaw ef, a dywedut ual hynn wrthaw, A unben, heb ef, mi a wnn pwy wytti, ac ny chyuarchaf i well it (29)
451.[319]: Ie, Arglwyd, heb y Guawl, briwedic wyf i, a chymriw mawr a geueis, ac ennein yssyd reit ymi, ac y ymdeith yd af i, gan dy gannyat ti (28)
452.[290]: Ac ar hynny, llyma y teulu am penn y llys, ac yna kymryt pawb o r niuer a doeth y gyt a Guawl, a y dodi yn y carchar e hun (31)
453.[428]: Mi a e gorchymynneis y weisson y meirych, heb ef, ac a ercheis synnyaw wrthaw, Ponyt oed da iti, Arglwyd, heb hi, peri y hywedu, a y rodi y r mab? (31)
454.[367]: Nyt oes ohonam ni namyn cleisseu a dyrnodeu yn ymdaraw a thi ; a diamheu yw gennym na welsam eiroet uilwraeth yn un wreic kymeint ac ynot ti (27)
455.[304]: Gat yno ef y rodi drossot y pawb, heb hi, a chymer gedernit y ganthaw na bo ammouyn na dial uyth amdanaw, a digawn yw hynny o gosp arnaw (29)
456.[112]: A guedy y medwl hwnnw, duhunaw a wnaeth ef, a farabyl a dywot ef wrthi hi, a r eil, a r trydyt; ac attep ny chauas ef genthi hi yn hynny (31)
457.[391]: Ac nyt oed yn y dyrnas, na march na chassec degach no hi; a phob nos Calanmei y moei, ac ny wybydei neb un geir e wrth y hebawl (29)
458.[445]: Ac ny bu hwy ganthunt no thrannoeth, ymgueiraw a oruc Teirnon ar y drydyd marchawc, a r mab yn petwyryd y gyt ac wynt ar y march a rodyssei Teirnon idaw (31)
459.[362]: Lladwn rei o r canawon, ac irwn y hwyneb hitheu Riannon a r gwaet, a y dwylaw, a byrwn yr eskyrn gyr y bron, a thaerwn arnei e hun diuetha y mab (32)
460.[392]: Sef a wnaeth Teirnon, ymdidan nosweith a y wreic, Ha wreic, heb ef; llibin yd ym pob blwydyn yn gadu heppil yn cassec, heb gaffel yr un o honunt (29)
461.[399]: Sef a wnaeth ynteu Teirnon, tynnu cledyf, a tharaw y ureich o not yr elin e ymdeith, ac yny uyd hynny o r ureich a r ebawl ganthaw ef y mywn (31)
462.[463]: Sef ymdidan a uu gan Teirnon, menegi y holl gyfranc am y gassec ac am y mab, a megys y buassei y mab ar y hardelw wy, Teirnon a e wreic, ac y megyssynt (34)
463.[179]: Ac y rof i a Duw, heb ef, yd oed neges idi wrth rei o r maes hwnn pei gattei wrthpwythi idi y dywedut; a ni a awn parth a r llys (32)
464.[184]: Awn, heb ef, y r orssed y eiste, a thitheu, heb ef, wrth was y uarch, kyfrwya uy march yn da, a dabre ac ef y r ford, a dwc uy ysparduneu gennyt (33)
465.[339]: Na gwr na gwreic o hynny nyt edewis Riannon, heb rodi rod enwauc idaw, ae o gae, ae o uodrwy, ae o uaen guerthuawr (24)
466.[341]: Ac yn [y] dryded ulwydyn, y dechreuis gwyr y wlat dala trymuryt yndunt, o welet gwr kymeint a gerynt a e harglwyd ac eu brawduaeth, yn dietiued; a e dyuynnu attunt a wnaethont (33)
467.[329]: Ef a gyuodes Pwyll y uynyd, a pheri dodi gostec, y erchi y holl eircheit a cherdoryon dangos, a menegi udunt y llonydit pawb o honunt wrth y uod a y uympwy ; a hynny a wnaethpwyd (36)
468.[442]: A thripheth, Arglwyd, heb hi, a gaffwn o hynny, diolwch ac elwissen o ellwg Riannon o r poen y mae yndaw, a diollwch gan Pwyll am ueithryn y mab, a e eturyt idaw (33)
469.[8]: Ac ef a welei lannerch yn y coet o uaes guastat; ac ual yd oed y erchwys ef yn ymgael ac ystlys y llannerch, ef a welei carw o ulaen yr erchwys arall (33)
470.[130]: Y rof i a Duw, heb ynteu, ys iawn a beth iwch chwi, diolwch y r gwr a uu y gyt a chwi, a llyna y gyfranc ual y bu - a e datkanu oll o Pwyll (36)
471.[343]: Arglwyd, heb wynt, ni a wdom na bydy gyuoet ti a rei o wyr y wlat honn, ac yn ouyn ni yw, na byd it etiued o r wreic yssyd gennyt (31)
472.[286]: Na uyd, y rof a Duw, heb ef, yr a dotter yndi uyth, ony chyuyt dylyedauc tir a dayar a chyuoeth, a ssenghi a y deudroet y bwyt yn y got a dywedut, Digawn ry dodet yma (37)
473.[142]: Ac wal y bydynt yn eisted, wynt a welynt gwreic ar uarch canwelw mawr aruchel, a gwisc eureit, llathreit, o bali amdanei, yn dyuot ar hyt y prifford a gerdei heb law yr orssed (34)
474.[137]: Arglwyd, heb un o r llys, kynnedyf yr orssed yw, pa dylyedauc bynnac a eistedo arnei, nat a odyno heb un o r deupeth, a y ymriw neu archolleu, neu ynteu a welei rywedawt (34)
475.[273]: A phan wybu y bot ar dechreu kyuedach wedy bwyta, dyuot racdaw y r neuad ; a guedy y dyuot y gynted y neuad kyuarch guell a wnaeth y Wawl uab Clut a y gedymdeithon o wyr a gwraged (38)
476.[484]: Ac os kynghor gennyt ti hynny, a chan hynn o wyrda, canys megeist ti ef hyt yr awr hon, ni a e rodwn ar uaeth at Pendaran Dyuet o hynn allan (31)
477.[133]: Ac o hynny allan, dechreu cadarnhau kedymdeithas y ryngthunt, ac anuon o pop un y gilid meirch a milgwn a hebogeu a fob gyfryw dlws, o r a debygei bob un digrifhau medwl y gilid o honaw (37)
478.[433]: Y rodet y march y r mab, ac y deuth hi at y guastrodyon, ac at weisson y meirch, y orchymyn synyeit wrth y march, a e uot yn hywed erbyn pan elei y mab y uarchogaeth, a chwedyl wrthaw (40)
479.[63]: Ac ar hynny, e ymolchi yd aethant, a chyrchu y bordeu a orugant, ac eisted a wnaethant ual hynn - y urenhines o r neill parth idaw ef, a r iarll, deby gei ef, o r parth arall (37)
480.[254]: A phan uo ef ar perued y digrifwch a y gyuedach dyret titheu dy hun ymywn a dillat reudus amdanat, a r got y th law, heb hi, ac nac arch dim namyn lloneit y got o uwyt (38)
481.[253]: Amdanaf innheu, heb hi, mi a wnaf oet ac ef, ulwydyn y heno, y gyscu gennyf; ac ym penn y ulwydyn, heb hi, byd ditheu a r got honn genhyt, ar dy ganuet marchawc yn y perllan uchot (38)
482.[223]: Ef a aeth ryngtaw a llys Eueyd Hen, ac ef a doeth y r llys, a llawen uuwyt wrthaw, a dygyuor a llewenyd ac arlwy mawr a oed yn y erbyn, a holl uaranned y llys wrth y gynghor ef y treulwyt (42)
483.[15]: Ac ual y byd yn llithiau y cwn, ef a welei uarchauc yn dyuot yn ol yr erchwys y ar uarch erchlas mawr; a chorn canu am y uynwgyl, a gwisc o urethyn llwyt tei amdanaw yn wisc hela (39)
484.[289]: A chyuodi y uynyd, a dodi y deudroet yn y got, a troi o Pwyll y got yny uyd Guawl dros y penn yn y got ac yn gyflym caeu y got, a llad clwm ar y carryeu, a dodi llef ar y gorn (44)
485.[175]: Ellwg y uarch a oruc wrth auwyneu ; nyt oed nes idi yna no chytl bei ar y gam; a phei wyaf y lladei ef y uarch, pellaf uydei hitheu e wrthaw ef, y cherdet hitheu nit oed uwy no chynt (40)
486.[491]: Yna y trigyssant wynteu ar eu kyuoeth, ac y magwyt Pryderi uab Pwyll Pen Annwn yn amgeledus, ual yd oed dylyet, yny oed delediwhaf gwass, a theccaf, a chwpplaf o pob camp da, o r a oed yn y dyrnas (40)
487.[435]: Sef a wnaeth Teirnon Twryf Uliant, o achaws y douot a gawssei, ymwarandaw am y chwedyl, ac amouyn yn lut ymdanaw yny gigleu gan lawer o luossogrwyd, o r a delei y r llys, mynychu cwynaw truanet damwein Riannon, a y phoen (42)
488.[62]: Llyma y guelei ef teulu ac yniueroed, a r niuer hardaf a chyweiraf o r a welsei neb yn dyuot y mywn, a r urenhines y gyt ac wynt, yn deccaf gwreic o r a welsei neb, ac eurwisc amdanei o bali llathreit (43)
489.[398]: Sef a wnaeth Teirnon, kyuodi ac edrych ar prafter yr ebawl, ac ual y byd yuelly, ef a glywei twrwf mawr, ac yn ol y twrwf, llyma grauanc uawr drwy fenestyr ar y ty, ac yn ymauael a r ebawl geir y uwng (43)
490.[386]: Ac yskynuaen a oed odieithyr y porth, eisted gyr llaw hwnnw beunyd, a dywedut y pawb a delei o r a debygei nas gwyppei, y gyffranc oll, ac o r a attei idi y dwyn, kynnic y westei a phellynic y dwyn ar y cheuyn y r llys (48)
491.[261]: A bit corn canu da am dy uynwgyl, a phan uo ef yn rwymedic yn y got, dot titheu lef ar dy gorn, a bit hynny yn arwyd y rot a th uarchogyon; pan glywhont llef dy gorn, diskynnent wynteu am ben y llys (44)
492.[118]: Meuyl im, heb hi, yr blwydyn y neithwyr o r pan elem yn nyblyc yn dillat guely, na digrifwch, nac ymdidan, nac ymchwelut ohonot dy wyneb attaf i - yn chwaethach a uei uwy no hynny o r bu y rom ni (41)
493.[440]: A phan gauas gyntaf o yscaualwch ar y wreic, ef a uenegis, idi hi, nat oed iawn udunt wy attal y mab ganthunt, a gadu poen kymmeint ac a oed, ar wreicda kystal a Riannon o r achaws hwnnw, a r mab yn uab y Pwyll Penn Annwn (48)
494.[134]: Ac o achaws i drigiant ef y ulwydyn honno yn Annwuyn, a gwledychu o honaw yno mor lwydannus, a dwyn y dwy dyrnas yn un drwy y dewred ef a y uilwraeth, y diffygywys y enw ef ar Pwyll, Pendeuic Dyuet, ac y gelwit Pwyll Penn Annwuyn o hynny allan (50)
495.[129]: Arglwyd, heb wy, ny bu gystal dy wybot; ny buost gyn hygaret guas ditheu; ny bu gyn hawsset gennyt titheu treulaw dy da; ny bu well dy dosparth eiroet no r ulwydyn honn (33)
496.[22]: Ny weleis ansyberwyt uwy ar wr, hep ef, no gyrru yr erchwys a ladyssei y carw e ymdeith, a llithiau dy erchwys dy hun arnaw; hynny, hep ef, ansyberwyt oed, a chyn nyt ymdialwyf a thi, y rof i a Duw, hep ef, mi a wnaf o anglot itt guerth can carw (52)
497.[82]: Ac ar y gossot kyntaf, y gwr a oed yn lle Arawn, a ossodes ar Hafgan ym perued bogel y daryan yny hyllt yn deu hanner, ac yny dyrr yr arueu oll, ac yny uyd Hafgan hyt y ureich a e paladyr dros pedrein y uarch y r llawr, ac angheuawl dyrnawt yndaw ynteu (54)
498.[39]: Sef ual y gwnaf, mi a th rodaf di y m lle i yn Annwuyn, ac a rodaf y wreic deccaf a weleist eiroet y gyscu gyt a thi beunoeth, a m pryt innheu a m ansawd arnat ti, hyt na bo na guas ystauell, na swydawc, na dyn arall o r a m canlynwys i yroet, a wyppo na bo miui uych ti (64)


This page shows sentences ordered by sentece complexity highest relevance

You can select the order of sentences